Skip to main content

  Przydatne informacje

  Kursy walut

  Sprzedaż Kupno
  EUR 4.3951 4.1360
  USD 4.0602 3.8204
  CHF 4.4678 4.1492
  GBP 5.1844 4.8433

  Stawki referencyjne

  WIBOR 1M - średni w I kwartale 2024
  5,84%
  WIBOR 3M - średni w I kwartale 2024
  5,86%
  Redyskontowa weksli NBP
  5,80%
  Referencyjna NBP
  5,75%
  Lombardowa NBP
  6,25%

  Godziny przelewów

  Przelew międzybankowy przychodzący
  ELIXIR

  do 11:00 do 15:00 do 16:50

  SORBNET

  16:00

  Przelew międzybankowy wychodzący

  ELIXIR w placówce Banku

  ELIXIR w bankowości elektronicznej

  15:30

  16:50

  SORBNET do 14:30