Aktualności

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich: członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Siedlce, Gminy Skórzec, Gminy Wodynie...

więcej...

KOMUNIKAT DOT. ROZLICZEŃ DEWIZOWYCH

Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/ nadawcy po stronie...

więcej...

WIRON zastąpi WIBOR

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych,...

więcej...