WŁADZE BANKU

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach  wybrany w dniu 06 czerwca 2018 roku na lata 2018-2022

 1. Waldemar Nasiłowski - Przewodniczący Rady
 2. Janina Radzikowska - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Leszek Szklarski - Sekretarz Rady
 4. Maciej Ciekot
 5. Zdzisław Rutkowski
 6. Janusz Lech
 7. Bogdan Rudaś
 8. Barbara Wrzosek
 9. Marek Plichta
SKŁAD ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SIEDLCACH
 1. Sławomir Marciszewski- Prezes Zarządu
 2. Hanna Dobosz- Wiceprezes Zarządu
 3. Krzysztof Kosieradzki - Wiceprezes Zarządu
 4. Robert Ceregra - Członek Zarządu