Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich:

 1. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Siedlce, Gminy Skórzec, Gminy Wodynie oraz członków zamieszkujących poza terenem miasta i gminy Siedlce oraz gmin w których działają Oddziały Banku, które odbędzie się w dniu
  24 kwietnia 2023 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach ul. Pusta 5/9

 2. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Gminy Paprotnia i Gminy Korczew, które odbędzie się w dniu
  20 kwietnia 2023 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach Oddział w Paprotni Wyszyńskiego 9

 3. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Mrozy oraz Miasta i Gminy Cegłów, które odbędzie się w dniu
  25 kwietnia 2023 r o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach Oddział w Mrozach ul. Adama Mickiewicza 33

        z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2022.
 5. Ocena wywiązywania się członków z obowiązków wobec Banku.
 6. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Dyskusja
 8. Wnioski i postulaty.
 9. Zamknięcie obrad.