Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich (2022)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach

zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich:

 1. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Gminy Skórzec i Gminy Wodynie oraz członków zamieszkujących poza terenem miasta i gminy Siedlce oraz gmin, w których działają Oddziały Banku, które odbędzie się w dniu 25.05.2022 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach Oddział w Wodyniach ul. Siedlecka 65

 2. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Gminy Paprotnia i Gminy Korczew, które odbędzie się w dniu 26.05.2022 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach Oddział w Paprotni ul. Wyszyńskiego 9

 3. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Mrozy, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach Oddział w Mrozach ul. Adama Mickiewicza 33
 1. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Cegłów, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r o godz. 13 00 w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Oddział w Mrozach Filia w Cegłowie ul. Anny Jagiellonki 2
 1. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie gminy Siedlce, które odbędzie się w dniu 30.05.2022 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach ul. Pusta 5/9
 1. członków Banku Spółdzielczego zamieszkujących na terenie miasta Siedlce, które odbędzie się w dniu 31.05.2022 r o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Siedlcach ul. Pusta 5/9

           z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2021.
 5. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Dyskusja
 7. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli:

  1. zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  2. wybór męża zaufania,
  3. głosowanie,

 8. Wnioski i postulaty.
 9. Zamknięcie obrad.