Internet Banking

Bankowość elektroniczna za pośrednictwem internetu

Rozwój globalnej sieci Internet stworzył miejsce do powstawania nowych usług bankowych. Jedną z nich jest wprowadzona przez Bank Spółdzielczy w Siedlcach usługa Internet Banking . Umożliwia ona Klientom obsługę posiadanych rachunków poprzez sieć Internet. Internet Banking to dostęp do rachunków bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca, przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Korzystając z dostępu do konta przez Internet Klienci zyskują niezależność. Operacje na koncie mogą przeprowadzać korzystając z komputera w pracy lub w domu. Aby móc korzystać z możliwości, jakie daje usługa Internet Banking należy posiadać komputer z dostępem do Internetu, wyposażony w przeglądarkę internetową. Usługa skierowana jest do osób fizycznych, firm i rolników.

Podstawowe zalety Internet Bankingu:


uzyskanie informacje o:

  • stanie salda i danych szczegółowych rachunków posiadanych w Banku (rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków walutowych)
  • historii operacji na tych rachunkach
  • wydruk historii operacji lub informacje o wybranej operacji
  • możliwość złożenia dyspozycję przelewu na rachunek obcy, na rachunek ZUS i na rachunek urzędu skarbowego do wysokości dziennego limitu transakcji lub salda na rachunku
  • przeglądanie wykazu dyspozycji złożonych poprzez wszystkie dostępne kanały elektroniczne
  • zakładanie i modyfikowanie listy odbiorców i wykorzystywać ich dane przy wykonywaniu przelewów na rachunek obcy
  • zakładanie i modyfikowanie zestawu danych płatników oraz wykorzystywanie je przy wykonywaniu przelewów na rachunki ZUS i rachunki urzędów skarbowych

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Wprowadzane operacje przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie, zmiany wprowadzane na rachunku Klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze przez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem Klienta i informatycznym systemem bankowym, przesyłane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL z 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości przesyłanych danych gwarantuje tajność ich transmisji. System informatyczny banku oddzielony jest od publicznego Internetu szeregiem "zapór ogniowych" oraz systemem serwerów komunikacyjnych.