Rachunki bieżące i pomocnicze

 • 24-GODZINNY DOSTĘP DO RACHUNKU ZAPEWNIAJĄ NARZĘDZIA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ, KARTY PŁATNICZE
  I USŁUGA SMS.

  Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w Banku Spółdzielczym w Siedlcach to wygodna forma przeprowadzania rozliczeń pieniężnych
  w kraju i za granicą.

  Rachunek bieżący prowadzony jest w PLN. Rachunek pomocniczy prowadzony jest w PLN i w walutach obcych: USD,EUR.

  Rachunek pomocniczy przeznaczony jest dla posiadaczy rachunków bieżących. Otwierany jest dla wyodrębnionych środków pieniężnych na określone cele i służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  DLA KOGO ?

  Rachunek bieżący i pomocniczy prowadzony jest dla osób prawnych; jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości i zdolności prawnej (Rady Rodziców, Komitety, Samorządy); osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwo rolne.

  KORZYŚCI

   

  • kompleksowa i profesjonalna obsługa rachunku
  • oszczędność czasu poprzez korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
  • realizacja stałych zleceń płatniczych
  • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki karcie debetowej VISA bez prowizji w bankomatach Grupy BPS i Planet Cash
  • możliwość z korzystania z dodatkowych środków finansowych takich jak kredyt w rachunku bieżącym
  • możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach salda na rachunku w formie komunikatu sms
  • środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

  WIECEJ INFORMACJI UDZIELĄ NASI PRACOWNICY W PLACÓWCE BANKU