Zakończenie przyjmowania wniosków w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z założeniami Programu Tarczy Finansowej PFR, 31 lipca 2020 będzie ostatnim dniem składania wniosków
o subwencję finansową.

W związku z powyższym, 1 sierpnia 2020 r. nie będzie możliwości złożenia nowych wniosków za pośrednictwem platformy Eximee. Natomiast każdy
z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

W ramach procedury odwoławczej będzie można tak jak dotychczas, składać maksymalnie 2 wnioski odwoławcze w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku pierwotnego.

HARMONOGRAM zakończenia etapów związanych z przyznawaniem subwencji:

1)  31.07.2020 r.- ostatni dzień składania wniosków w ramach programu PFR

2)  14.08.2020 r. - ostatni dzień składania reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.

3)  30.09.2020 r. - ostatni dzień składania wniosków odwoławczych (termin wynika z dwumiesięcznego okresu na złożenie odwołania liczonego od       31.07.2020 r.

4)  16.10.2020 r. - ostatni dzień składania reklamacji do wniosków odwoławczych; jednocześnie cały proces składania reklamacji kończy się w tej dacie.

Dodatkowo PFR podjął decyzję, aby w ramach tzw. trybu indywidualnego umożliwić:

1)   złożenie standardowego wniosku po 31.07.2020 r. z terminem do końca 2020 r. indywidualnym firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym);

2)  złożenie odwołania z terminem do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym) i jest to uzasadnione.

W zwiazku z powyzszym od 1 sierpnia 2020 r.  nie będą mogli Państwo złożyć nowych wniosków za posrednictwem platformy Eximee. Natomiast kazdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej  lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź.