Połączenie Banku Spółdzielczego (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Mrozach (Bank przejmowany)

Szanowni Państwo,

Drodzy Klienci,

uprzejmie informujemy, że Organy Statutowe Banku Spółdzielczego w Siedlcach oraz Banku Spółdzielczego w Mrozach zgodnie postanowiły  o połączeniu obydwu Banków. Stosowne uchwały zostały podjęte przez Zebrania Przedstawicieli w/w Banków w październiku 2021 roku.

Połączenie prawne Banków nastąpiło w dniu 31 października 2021 roku, z chwilą wpisu aktu połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  W wyniku połączenia Bank Spółdzielczy w Siedlcach stał się następcą prawnym i wstąpił w prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Mrozach. Powstały w wyniku połączenia Bank będzie dalej działał pod nazwą Bank Spółdzielczy w Siedlcach.

Dzięki połączeniu zwiększy się potencjał ekonomiczny Banku. Proces łączeniowy wpłynie pozytywnie na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Banku na lokalnym rynku usług finansowych, zwiększeniu uległa sieć dotychczasowych placówek Banku o dwie nowe placówki: Oddział w Mrozach przy ulicy Mickiewicza 33 oraz Filia w Cegłowie przy ulicy Anny Jagielonki 2.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że łączenie Banków nie nakłada na Klientów Banku żadnych dodatkowych obowiązków. Dołożymy wszelkich starań, aby działania Banku związane z procesem łączeniowym były nieodczuwalne dla Państwa.

Szczegółowe informacje na temat połączenia można uzyskać w Centrali Banku.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

                                                     Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcach