Skip to main content
  • Aktualności
  • OFERTA PROMOCYJNA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

OFERTA PROMOCYJNA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

16-06-2023

Szanowni Klienci!

 

Bank Spółdzielczy w Siedlcach informuje,  że z dniem 01 kwietnia 2023 r. wprowadza ofertę  promocyjną pożyczek zabezpieczonych hipoteką dla osób fizycznych.

Oferta obowiązuje  do  30 kwietnia 2024 r.  bądź do wyczerpania limitu.

Dla Kogo?:

 

Dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących właścicielem nieruchomości.

Wybierając pożyczkę zabezpieczoną hipoteką  zyskujesz:

  • niskie oprocentowanie pożyczki - WIBOR 3M¹ + marża 1,20 pp.
  • prowizja za udzielenie pożyczki - 1,0%
  • okres kredytowania – do 20 lat
  • do 9 miesięcy karencji w spłacie kapitału

 

Zapraszamy do naszych Placówek i skorzystania z oferty!

 

  • ¹Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3M określana jest jako średni WIBOR 3M z kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres jej obowiązywania. Stawka obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień kwartału kalendarzowego, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia kwartału kalendarzowego. Zmiana oprocentowania kredytu następujew okresach kwartalnych.