ŁAD KORPORACYJNY

Bank Spółdzielczy w Siedlcach stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego, zgodnie z przyjętą „Polityką ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Siedlcach”, stanowiącą zbiór regulacji określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.