Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej. Służy do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Rozliczenia na rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu.

  DLA KOGO ?

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych. Posiadaczem ROR może być również osoba małoletnia.
  Bank prowadzi rachunki dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych.

  KORZYŚCI

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy łączy zalety obsługi rachunku bankowego przez Internet z tradycyjną obsługą w oddziale, dzięki czemu daje Ci swobodę decyzji dotyczących użytkowania konta.

  Wybierając rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy zyskujesz:

  • 0 zł za otwarcie i zamknięcie rachunku
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej
  • 0 zł za dostęp do usługi Bankofon
  • 0 zł za wpłaty/wypłaty gotówkowe
  • realizację stałych zleceń płatniczych
  • bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS i Planet Cash
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej VISA i karty własnej
  • możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • możliwość otrzymywania powiadomień o zmianach salda na rachunku dzięki usłudze sms
  • środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

   WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELĄ NASI PRACOWNICY W PLACÓWCE BANKU