Kredyt inwestycyjny

 • KREDYT INWESTYCYJNY – TWOJA SZANSA NA ROZWÓJ

  DLA KOGO ?

  Kredyt adresowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego.

  Kredyt udzielany jest w PLN.

  NA JAKI CEL ?

  Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, w szczególności na:

  • finasowanie budowy nieruchomości 
  • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia
  • zakup środków transportu,
  • zakup nieruchomości,
  • zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizacje nieruchomości.

  KORZYŚCI

  • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
  • niski wkład własny – min 10%
  • długi okres kredytowania – do 20 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej - max do 2 lat
  • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach,
  • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
  • dopuszczalne jest częściowe wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej

  WIECEJ INFORMACJI UDZIELĄ NASI PRACOWNICY W PLACÓWCE BANKU