Środa, 27 maja 2020 roku
Imieniny: Jan, Juliusz
Rachunek bieżący

RACHUNKI DLA FIRM

Rachunki firmowe w Banku Spółdzielczym w Siedlcach charakteryzują się wyjątkowo niskimi stawkami prowizji oraz możliwością uzyskania swobodnego dostępu do rachunku, dzięki udostępnieniu usług elektronicznych.

W ramach Systemu Klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów, bez konieczności odwiedzania placówki bankowej. Więcej informacji na temat Systemu home banking znajduje się tutaj »


Bank oferuje również do rachunku międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Electron .

Karta płatnicza VISA Business Electron jest nowoczesną, międzynarodową kartą płatniczą, która ze względu na niską cenę jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Karta umożliwia pobieranie gotówki BEZ PROWIZJI z sieci 2100 bankomatów w całej Polsce, bezprowizyjne płatności w milionach punktów handlowo-usługowych na całym świecie oznaczonych znakiem VISA oraz wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą, oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS.


Bank Spółdzielczy w Siedlcach otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków dla firm
:


Rachunki bieżące
oferowane przez Bank służą do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.


Rachunek pomocniczy
służący do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innych jednostkach Banku lub w innych bankach niż Bank prowadzący rachunek.

Środki zgromadzone na rachunku bieżącym i pomocniczym płatne są na każde żądanie i oprocentowane zgodnie z tabelą oprocentowania »


W celu otwarcia rachunku konieczne jest przedstawienie następujących dokumentów:
  1. Dokumenty określające status prawny i charakter działalności.
  2. Dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
  3. Zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON.
  4. Karta wzorów i podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku.
  5. Pisemne zawiadomienie Banku o posiadaniu rachunków bieżących lub pomocniczych w innych bankach.
  6. Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Inne jednostki organizacyjne nie prowadzące działalności gospodarczej, oprócz karty wzorów podpisów składają dokumenty stwierdzające, że zostały utworzone zgodnie z przepisami prawa oraz wskazują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie