Środa, 19 grudnia 2018 roku
Imieniny: Dariusz, Urban
Dokumenty
Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego pobierz
(ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 r.)
Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Siedlcach pobierz
(ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 r.)
Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w "Polityce ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Siedlcach" pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 r.)
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierz
(ostatnia aktualizacja: 06.02.2017 r.)
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych pobierz
(ostatnia aktualizacja: 06.02.2017 r.)
Osoby fizyczne - Regulamin kart debetowych VISA pobierz
(ostatnia aktualizacja: 04.12.2015 r.)
Firmy, rolnicy i instytucje - Regulamin karty debetowej VISA Business pobierz
(ostatnia aktualizacja: 04.12.2015 r.)
Polityka wynagradzania w Banku Spółdzielczym pobierz
(ostatnia aktualizacja: 07.06.2018 r.)
Ocena stosowania zasad "Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Siedlcach" pobierz
(ostatnia aktualizacja: 01.01.1970 r.)
Struktura organizacyjna w Banku Spółdzielczym w Siedlcach pobierz
(ostatnia aktualizacja: 29.03.2018 r.)
EURO-FATCA Informacje ogólne pobierz
(ostatnia aktualizacja: 18.09.2017 r.)
Polityka prywatności pobierz
(ostatnia aktualizacja: 08.05.2018 r.)
Rachunki VAT - Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) pobierz
(ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.)
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO pobierz
(ostatnia aktualizacja: 28.05.2018 r.)
Zasady dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcach pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 r.)
Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 r.)
Załącznik Nr 1 do Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 r.)
Załącznik Nr 2 do Zasady oceny odpowiedniości członków Zarzšdu pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.06.2018 r.)
Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Siedlcach wg stanu na 31.12.2017 pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.07.2018 r.)
Informacja Banku Spółdzielczego w Siedlcach wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.07.2018 r.)
Podstawowy Rachunek Płatniczy pobierz
(ostatnia aktualizacja: 14.08.2018 r.)
STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie