Sobota, 4 kwietnia 2020 roku
Imieniny: Izydor, WacÂław
Aktualności
Nowe metody uwierzytelniania transakcji | 2019-08-05

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością spełnienia wymogów prawnych związanych z dostosowaniem świadczonych usług do wytycznych Dyrektywy PSD2 i wynikających z niej obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2018r., poz. 1075), z dniem 14 września 2019 r. zostają wycofane karty zdrapki oraz listy haseł jednorazowych służące do autoryzacji wykonywanych operacji w usłudze Internet Banking (IB). Autoryzacja wykonywanych operacji możliwa będzie tylko za pomocą kodów SMS na numer telefonu komórkowego.


Ponadto w usłudze IB wprowadzone zostanie tzw. silne uwierzytelnienie użytkownika, polegające na zmianie sposobu logowania do usługi.

  • W pierwszym etapie – należy podać login i hasło (tak jak dotychczas).
  • W drugim etapie – należy podać hasło SMS, które zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego wskazanego w Banku (nowy sposób).

Mając na uwadze powyższe prosimy o podanie lub aktualizację numeru telefonu komórkowego, na który będą przesyłane kody SMS do uwierzytelnienia operacji w usłudze IB.

W celu zmiany metody autoryzacji w Internet Bankingu z karty zdrapki/listy haseł jednorazowych na kod SMS należy odwiedzić najbliższy oddział Banku lub dokonać samodzielnie zmiany autoryzacji w interfejsie Internet Bankingu.

Instrukcja do zmiany autoryzacji:
Ustawienia => Bezpieczeństwo=>Sposób autoryzacji operacji =>Zmień => Hasła SMS
Uwaga: Samodzielna zmiana autoryzacji jest możliwa, jeżeli w Banku został podany numer komórkowy, na który mają być przesyłane hasła SMS.

Jednocześnie, z dniem 14 września 2019 r., z obiegu zostają wycofane karty własne. Do wypłat gotówki oraz dokonywania wpłat we wpłatomacie służyć będą karty płatnicze VISA. W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków o wydanie karty płatniczej VISA, która spełnia kryteria bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Dyrektywy PSD2.


Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

« powrót

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie