Sobota, 4 kwietnia 2020 roku
Imieniny: Izydor, WacÂław
Aktualności
Prowadzenie rachunków w PLN | 2019-03-18

  1. Dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w Banku złożone w dni robocze dla Banku do godz. 16.30 realizowane są w dniu bieżącym, a złożone po godz. 16.30, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  2. Dyspozycje zleceń płatniczych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone do godz. 15.30 realizowane są w bieżącym dniu roboczym, a złożone po godz. 15.30, realizowane są w najbliższym dniu roboczym dla Banku.
  3. Dyspozycje zleceń płatniczych składane za pośrednictwem systemu Internet Banking w dni robocze do godz. 16.50, realizowane są w tym samym dniu roboczym. Złożone po godz. 16.50 oraz w dni wolne od pracy Banku, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
  4. Minimalna wysokość salda na rachunku rozliczeniowym wynosi 110,00 zł, z wyjątkiem rachunków rozliczeniowych na działalność rolniczą, gdzie minimalna wysokość salda wynosi 65,00 zł w przypadku gospodarstw drobnotowarowych oraz 70,00 zł dla działów specjalnych.
  5. Minimalna wysokość salda na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wynosi 10,00 zł.
  6. Dyspozycje wypłat gotówkowych powyżej kwoty 60.000,00 zł wymagają awizowania przez Posiadacza rachunku najpóźniej w przeddzień wypłaty do godziny 12.30.
  7. Należne prowizje dotyczące:
  • rachunku rozliczeniowego - za prowadzenie rachunku oraz od obrotów pobierane są    ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca,
  • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego - za prowadzenie rachunku - opłata    pobierana jest 20 każdego miesiąca (jeśli jest to dzień wolny od pracy dla Banku, to opłata pobierana jest w pierwszym dniu roboczym dla Banku) oraz od obrotów prowizje pobierane są na bieżąco.

« powrót

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie