Sobota, 4 kwietnia 2020 roku
Imieniny: Izydor, WacÂław
Aktualności
Prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych | 2016-10-31

1. Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe w walutach: EUR, USD.

2. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w formie:

  • Przelewu SEPA,
  • Polecenia wypłaty.

3. Za datę wpływu Przekazu przyjmuje się dzień otrzymania przez Bank Przekazu. W przypadku, gdy Przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej – za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych.

4. Złożone dyspozycje Przekazów w obrocie dewizowym realizowane są:

  • z datą waluty „DZIŚ” – w godz. od 8:00 do 11:30,
  • z datą waluty „SPOT” – w godz. od 8:00 do 15:30.
5. Obciążenie rachunku Klienta kwotą zrealizowanego Przekazu następuje wg tabeli kursów walut:
  • z godz. 8:00 lub 10:00 - dla Przekazów złożonych do godz. 12:00,
  • z godz. 12:00 lub 14:00 - dla Przekazów złożonych po godz. 12:00.

6. Minimalna wysokość salda na rachunku rozliczeniowym w walutach wymienialnych wynosi 100,00 EUR lub 100,00 USD.

7. Dyspozycje wypłat gotówkowych powyżej kwoty 5.000,00 EUR, USD wymagają awizowania przez Klienta Banku na 2 dni przed datą wypłaty do godz. 9:30.

8. Należne prowizje z tytułu prowadzenia rachunków oraz od obrotów pobierane są ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

« powrót

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie