Środa, 27 maja 2020 roku
Imieniny: Jan, Juliusz
Aktualności
Przekazy dewizowe | 2017-02-28

Przekazy w obrocie dewizowym to transakcje płatnicze (przychodzące i wychodzące) obejmujące polecenie wypłaty i przelew SEPA.

SWITF CODE (BIC): POLUPLPR 

Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA",
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer).

Wykaz banków - uczestników SEPA  na stronie internetowej: www.bankbps.pl

« powrót

STRONA GŁÓWNA  |  AKTUALNOŚCI  |  OPROCENTOWANIE  |  LINKI  |  KONTAKT
Designed by RTG  
logowanie